Data publikacji w serwisie:

Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy projekt badawczy w ramach szkoły letniej „2nd International Summer School on Cognitive Translation and Interpreting Studies”

Nasza doktorantka mgr Paulina Rozkrut została nagrodzona pierwszym miejscem w konkursie na najlepszy projekt badawczy, który został zorganizowany w ramach szkoły letniej „2nd International Summer School on Cognitive Translation and Interpreting Studies”.

Miło nam poinformować, że mgr Paulina Rozkrut, doktorantka w Zakładzie Studiów nad Przekładem, została nagrodzona pierwszym miejscem w konkursie na najlepszy projekt badawczy, który został zorganizowany w ramach szkoły letniej „2nd International Summer School on Cognitive Translation and Interpreting Studies”.

W pracy zatytułowanej „Investigating the use of automatic speech recognition (ASR) by trainee and professional interpreters” mgr Rozkrut przedstawiła swój bieżący projekt doktorski nad wpływem funkcji automatycznego rozpoznawania mowy na proces i produkt tłumaczenia symultanicznego. Komisja konkursowa składała się z członków TREC (Thematic Network on Empirical Research in Translation and Cognition) – międzynarodowej sieci zrzeszającej czołowych przekładoznawców. Gratulujemy!

Wyjazd na szkołę letnią finansowany był w ze środków ID-UB (konkurs #080 "Badania doktoranckie - badania, szkolenia i warsztaty międzynarodowe").