Filologia angielska — studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

Studia niestacjonarne (zaoczne) umożliwiają podjęcie studiów na filologii angielskiej osobom, które z różnych względów nie mogą studiować w trybie dziennym. Studia realizowane są w systemie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Zajęcia obejmujące wykłady, ćwiczenia i seminaria prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców z dużym doświadczeniem zawodowym.

Dzięki naszym studiom o profilu ogólnoakademickim uzyskasz nie tylko wszechstronną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury angielskiego obszaru językowego, lecz także praktyczne umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim.

Oferujemy możliwość wyboru modelu wymowy, który będziesz nabywać i doskonalić w toku praktycznej nauki języka angielskiego (wymowa brytyjska lub amerykańska).

Poprosimy Cię również o dokonanie wyboru ścieżki specjalizacyjnej, którą będziesz realizować w toku studiów. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje „Teorię i praktykę tłumaczenia” (tzw. „ścieżka tłumaczeniowa”) oraz „Język angielski w obrocie gospodarczym” (tzw. „ścieżka biznesowa”). W przypadku wyboru ścieżki tłumaczeniowej wymagamy bardzo dobrej znajomości języka polskiego (ważne w przypadku osób, dla których język polski nie jest językiem rodzimym).

Studia niestacjonarne (zaoczne) są studiami płatnymi.

Pytania prosimy kierować na adres: dziekanat.niestacjonarne@wa.amu.edu.pl


System Internetowej Rekrutacji 2024/2025: filologia angielska, studia licencjackie, niestacjonarne
https://rekrutacja2024.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-angielska,179 [link zewnętrzny]