Filologia angielska — studia niestacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne zaoczne umożliwiają podjęcie studiów na filologii angielskiej osobom, które z różnych względów nie mogą studiować w trybie dziennym. Studia realizowane są w systemie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Zajęcia obejmujące wykłady, ćwiczenia i seminaria są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców.

Studenci, którzy podejmą studia na poziomie studiów licencjackich, będą mogli wybrać w ramach przedmiotów do wyboru zajęcia z zakresu teorii i praktyki tłumaczenia ("ścieżka tłumaczeniowa") lub języka angielskiego w obrocie gospodarczym ("ścieżka biznesowa").

Pytania prosimy kierować na adres: dziekanat.niestacjonarne@wa.amu.edu.pl


System Internetowej Rekrutacji: filologia angielska, studia licencjackie, niestacjonarne
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-angielska,179

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link