Literatura i kultura amerykańska

Specjalizacja magisterska: Literatura i kultura amerykańska jest nowatorskim, interdyscyplinarnym programem przygotowanym wspólnie przez wykładowców Zakładu Studiów nad Tekstami Kultury oraz Zakładu Literatury Amerykańskiej Wydziału Anglistyki.

Program specjalizacji ma w założeniu dostarczyć studentom filologii wszechstronnej wiedzy o literaturze, społeczeństwie, instytucjach oraz kulturze i sztuce Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych realiów.

Tematyka zajęć obejmuje dzieje i współczesność rozmaitych gatunków literatury amerykańskiej, realia polityczne, społeczno-kulturowe Stanów Zjednoczonych; oraz charakterystykę amerykańskich mediów, szeroko pojętej kultury wizualnej, czy amerykańskiej angielszczyzny.

Profil Absolwenta

  • wysokie kompetencje językowe w połączeniu z kompetencjami miękkimi (kreatywność, elastyczność, komunikacja międzykulturowa, współpraca w grupie)
  • szeroka wiedza na temat literatury, społeczeństwa, instytucji oraz kultury i sztuki Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych realiów
  • umiejętności niezbędne do badania historii i kultury Stanów Zjednoczonych
  • rozwijanie umiejętności krytycznego i twórczego myślenia

Możliwości kariery po studiach

  • w instytucjach i placówkach politycznych, społecznych i kulturalnych
  • w dyplomacji oraz w instytucjach rządowych i samorządowych
  • w agencjach reklamowych i instytucjach medialnych
  • w pracy redakcyjnej, public relations oraz firmach tłumaczeniowych
  • w sektorze edukacyjnym (praca naukowo-badawcza i dydaktyczna)
  • w innych firmach, organizacjach i fundacjach wymagających znajomości języka angielskiego i kultury amerykańskiej (biznes, handel, turystyka)

Specjalizacja: Literatura i kultura amerykańska — Rekrutacja

Studenci pierwszego roku studiów magisterskich, po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na studia na Wydziale Anglistyki, zapisują się na specjalizację na spotkaniu organizacyjnym dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich.

Uwaga: Specjalizacja literatura i kultura amerykańska nie jest powiązana z żadnym konkretnym seminarium magisterskim.

Kontakt i dodatkowe informacje:

dr Kornelia Boczkowska
Zakład Badań nad Tekstami Kultury, Wydział Anglistyki

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów — filologia angielska. Wyboru specjalizacji można dokonać po przyjęciu na studia.