Filologia angielska (studia dzienne magisterskie)

Najlepsza filologia angielska w Polsce (według rankingu Perspektyw 2022). Na studiach stacjonarnych 2. stopnia do wyboru jedna z dwóch specjalizacji.

Na kierunku filologia angielska (studia stacjonarne 2. stopnia) oferujemy dwie specjalizacje, do wyboru po przyjęciu na studia na kierunku.

  1. Specjalizacja ogólna (akademicka) dostarcza studentom praktyczne umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim oraz dogłębną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury angielskiego obszaru językowego. Zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego odbywają się w małych grupach i prowadzone są zgodnie z brytyjskim lub amerykańskim modelem wymowy. — link do strony specjalizacji
  2. Specjalizacja Literatura i kultura amerykańska ma w założeniu dostarczyć studentom filologii wszechstronnej wiedzy o literaturze, społeczeństwie, instytucjach oraz kulturze i sztuce Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych realiów. — link do strony specjalizacji

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów — filologia angielska. Wyboru specjalizacji można dokonać po przyjęciu na studia.

Szanowni Kandydaci!

Szczegółowe informacje o procedurze rekrutacyjnej na każdy oferowany przez Wydział Anglistyki kierunek studiów 1. lub 2. stopnia znajdą Państwo w Systemie Internetowej Rekrutacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — link

W witrynie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępna jest informacja o wnioskach o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024.

Patrz: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie