Literatura i kultura amerykańska

Specjalizacja magisterska: Literatura i kultura amerykańska jest nowatorskim, interdyscyplinarnym programem przygotowanym wspólnie przez wykładowców Zakładu Studiów nad Tekstami Kultury oraz Zakładu Literatury Amerykańskiej Wydziału Anglistyki.

Poniższa strona ma charakter archiwalny: od roku akademickiego 2024–2025 na pierwszym roku studiów na kierunku Filologia angielska (studia stacjonarne magisterskie) nie obowiązuje podział na różne specjalizacje. Aktualny opis całego kierunku znajduje się na jego stronie.

Program specjalizacji ma w założeniu dostarczyć studentom filologii wszechstronnej wiedzy o literaturze, społeczeństwie, instytucjach oraz kulturze i sztuce Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych realiów.

Tematyka zajęć obejmuje dzieje i współczesność rozmaitych gatunków literatury amerykańskiej, realia polityczne, społeczno-kulturowe Stanów Zjednoczonych; oraz charakterystykę amerykańskich mediów, szeroko pojętej kultury wizualnej, czy amerykańskiej angielszczyzny.

Profil Absolwenta

  • wysokie kompetencje językowe w połączeniu z kompetencjami miękkimi (kreatywność, elastyczność, komunikacja międzykulturowa, współpraca w grupie)
  • szeroka wiedza na temat literatury, społeczeństwa, instytucji oraz kultury i sztuki Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych realiów
  • umiejętności niezbędne do badania historii i kultury Stanów Zjednoczonych
  • rozwijanie umiejętności krytycznego i twórczego myślenia

Możliwości kariery po studiach

  • w instytucjach i placówkach politycznych, społecznych i kulturalnych
  • w dyplomacji oraz w instytucjach rządowych i samorządowych
  • w agencjach reklamowych i instytucjach medialnych
  • w pracy redakcyjnej, public relations oraz firmach tłumaczeniowych
  • w sektorze edukacyjnym (praca naukowo-badawcza i dydaktyczna)
  • w innych firmach, organizacjach i fundacjach wymagających znajomości języka angielskiego i kultury amerykańskiej (biznes, handel, turystyka)

Specjalizacja: Literatura i kultura amerykańska — Rekrutacja

Studenci pierwszego roku studiów magisterskich, po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na studia na Wydziale Anglistyki, zapisują się na specjalizację na spotkaniu organizacyjnym dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich.

Uwaga: Specjalizacja literatura i kultura amerykańska nie jest powiązana z żadnym konkretnym seminarium magisterskim.

Kontakt i dodatkowe informacje:

dr Kornelia Boczkowska
Zakład Badań nad Tekstami Kultury, Wydział Anglistyki