mgrJustyna Gruszecka

Justyna Gruszecka
Doktorantka (PhD student)

Websites / Profiles

Degrees

 • B.A. English Studies: Literature and Culture, Poznań, 2019
 • M.A. Language Mind Technology, Poznań, 2023

Research interests

 • Affective Neuroscience
 • Experimental Pragmatics
 • Psycholinguistics
 • Bilingualism and Emotion
 • Emotional language processing in bilingualism
 • Event-related potentials (ERPs) in language processing

Papers read at international conferences and congresses

 • The 4th International Symposium on Bilingual and L2 Processing in Adults and Children, Norwegia, Tromsø
 • The 51st Poznań Linguistic Meeting, Polska, Poznań
 • The Cognitive Neuroscience of Language Embodiment and Relativity, Polska, Poznań
 • 8th Young Linguists’ Meeting in Pozań (YLMP 2023)

Research projects

 • „Elektrofizjologiczne wskaźniki przetwarzania mowy syntezowanej w kontekście dwujęzyczności” (PI), ID-UB, Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (ADVANCEDBestStudentGRANT, nr: 033/39/UAM/0006)
 • „Myśląc stereotypowo: Neuronalne korelaty przetwarzania stereotypów w języku rodzimym i obcym”, Narodowe Centrum Nauki (OPUS, nr: 2021/41/B/HS2/00249 (Student assisant), kierowniczka naukowa: dr Katarzyna Jankowiak, Wydział Anglistyki UAM)
 • „Neural correlates of lexico-semantic developement in adult foreign language acquisition”, Adam Mickiewicz University, University of Alabama, the Basque Center for Cognition, Brain and Language (Student assisant), finansowanego przez Komisję Fullbright, kierownik projektu: Mathew Cieśla
 • 2021-2024 - GRIEG NCN - Norway Grants - ADIM Across-domain investigations in multilingualism: Modeling L3 acquisition in diverse settings (Student assistant), in cooperation with UiT in Tromsø and NTNU in Trondheim

Organisational work

 • The Second World Congress on Analogy (2017) - Member of the Organising Committee
 • Cognitive Neuroscience of Language Embodiment and Relativity conference CoNSoLER 2022- student helper
 • 8th Young Linguists’ Meeting in Poznań (YLMP 2023)- student helper

Honours

 • Best Presentation Award – 8th Young Linguists’ Meeting in Poznań (YLMP 2023)