Doktoranci (profile)

Poniższa strona przedstawia wykaz doktorantów związanych obecnie z Wydziałem Anglistyki. Absolwenci studiów doktoranckich oraz inni byli doktoranci nie są uwzględnieni w wykazie lub zostaną z niego usunięci wkrótce.

Poniższy wykaz zwraca krótkie adresy stron (URL), w formacie anglistyka.amu.edu.pl/doktoranci/imię-nazwisko , bez odniesienia do jednostek Wydziału Anglistyki, z którymi są związani poszczególni doktoranci. Aby uzyskać długie adresy (URL), ze wskazaniem na jednostki wydziału, prosimy użyć innego spisulink.

Wykaz doktorantów związanych z Wydziałem Anglistyki — krótkie URL