mgr inż.Magdalena Małecka

Starszy specjalista

Zakres obowiązków:

  • Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z obsługą studentów studiów niestacjonarnych i stacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych i innych form kształcenia
  • Stosowanie procedur i instrukcji w zakresie obsługi studenta oraz procesu kształcenia wydawanych przez właściwe jednostki administracji centralnej [Centrum Wsparcia Kształcenia]
  • Koordynowanie druków ścisłego zarachowania WA [zgodnie z Ustawą o dokumentach publicznych z dnia 22 listopada 2018r.]
  • Uprawniona do odbioru spersonalizowanych dyplomów z Centrum Wsparcia Kształcenia
  • Członek Wydziałowej Podkomisji Ekonomicznej [prowadzenie spraw studenckich w zakresie stypendiów i innych świadczeń pomocy materialnej, w tym terminowe sporządzanie list stypendialnych
  • Webleader strony internetowej studiów niestacjonarnych
  • Webleader - Dziekanat ds. studiów niestacjonarnych portale społecznościowe
  • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Licencjackie Niestacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
  • Podkomisja Rekrutacyjna na studia Magisterskie Niestacjonarne Filologia Angielska- sekretarz
  • Ścisła współpraca z Koordynatorem BOS