Pracownia Literatury Angielskiej XVIII i XIX wieku i Kultury Druku — Aktualności