Języki ODNowA

Strona z materiałami pokonferencyjnymi ODNoWA 2021

Ogłoszenia o dotychczasowych edycjach konferencji:

Języki ODNoWA 2022
Języki ODNoWA 2021
Języki ODNoWA 2020
Języki ODNoWA 2019
Języki ODNoWA 2018
Języki ODNoWA 2017