Filologia angielska — studia niestacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne zaoczne umożliwiają podjęcie studiów na filologii angielskiej osobom, które z różnych względów nie mogą studiować w trybie dziennym. Studia realizowane są w systemie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Zajęcia obejmujące wykłady, ćwiczenia i seminaria są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców.

W toku procedury rekrutacyjnej na studia zaoczne magisterskie studenci dokonują wyboru konkretnego seminarium magisterskiego. W ramach studiów, studenci (oprócz realizacji przedmiotów z bloku przedmiotów podstawowych) dokonują również wyboru bloku zajęć obieralnych w ramach "ścieżek": językoznawczej, literaturoznawczej lub pedagogicznej. W przypadku wyboru ścieżki pedagogicznej, uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkołach uzyskują osoby, które ukończyły uprzednio studia licencjackie (ścieżka pedagogiczna) na Wydziale Anglistyki UAM.

Studia niestacjonarne zaoczne są studiami płatnymi.

Pytania prosimy kierować na adres: dziekanat.niestacjonarne@wa.amu.edu.pl


System Internetowej Rekrutacji 2023/2024: filologia angielska, studia magisterskie, niestacjonarne
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-angielska,180


Lista seminariów w rekrutacji 2023/2024link do strony w naszej witrynie prowadzone w języku angielskim

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link