Filologia angielska — studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia niestacjonarne (zaoczne) umożliwiają podjęcie studiów na filologii angielskiej osobom, które z różnych względów nie mogą studiować w trybie dziennym. Studia realizowane są w systemie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Zajęcia obejmujące wykłady, ćwiczenia i seminaria prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców.

Dzięki naszym studiom o profilu ogólnoakademickim uzyskasz nie tylko wszechstronną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury angielskiego obszaru językowego, lecz również praktyczne umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim.

Oferujemy możliwość wyboru modelu wymowy, który będziesz nabywać i doskonalić w toku praktycznej nauki języka angielskiego (wymowa brytyjska lub amerykańska).

W toku procedury rekrutacyjnej dokonasz wyboru konkretnego seminarium magisterskiego (jedno z listy seminariów oferowanych w danym roku akademickim w ramach dwóch głównych ścieżek kształcenia, tzn. ścieżki językoznawczej oraz ścieżki literaturoznawczej/kulturoznawczej).

Studia niestacjonarne (zaoczne) są studiami płatnymi.

Pytania prosimy kierować na adres: dziekanat.niestacjonarne@wa.amu.edu.pl


System Internetowej Rekrutacji 2024/2025: filologia angielska, studia magisterskie, niestacjonarne
https://rekrutacja2024.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-angielska,180 [link zewnętrzny]