Seminaria magisterskie (studia niestacjonarne)

Seminaria magisterskie oferowane w rekrutacji na kierunek Filologia angielska w trybie niestacjonarnym (studia zaoczne) mają opisy w języku angielskim. Dlatego katalog seminariów proponowanych przez nas w kolejnych cyklach rekrutacji umieściliśmy w naszej witrynie prowadzonej w języku angielskim. — link do katalogu