Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym

Celem studiów jest wykształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, którzy nabędą kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 0-III szkoły podstawowej.

Aktualne informacje na temat Studiów Podyplomowych Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym znajdują się w witrynie pod adresem: https://wa.amu.edu.pl/studia-przedszkola/.