Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (SPKNJA) na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu są studiami, dzięki którym absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego.

UWAGA: Następna edycja SPKNJA zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 (luty 2025). Rekrutacja na tę edycję zostanie otwarta w listopadzie 2024. Spowodowane jest to zmianami w programie Studiów i zmianą kierownika SPKNJA od października br.

Kierownik SPKNJA dr Jacek Rysiewicz
e-mail: rjacek@amu.edu.pl