Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (SPKNJA) na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu są studiami, dzięki którym absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego.

Kierownik SPKNJA dr Jacek Rysiewicz
e-mail: rjacek@amu.edu.pl