Dla rozpoczynających studia niestacjonarne na Wydziale Anglistyki

To jest katalog stron, których treść jest szczególnie istotna dla osób rozpoczynających studia w trybie niestacjonarnym (studia zaoczne) na kierunku Filologia angielska na Wydziale Anglistyki, czyli nowych studentów I roku, zarówno studiów licencjackich, jak i studiów magisterskich.

Katalog