Seminaria licencjackie (studia niestacjonarne)

Seminaria licencjackie oferowane dla kierunku Filologia angielska w trybie niestacjonarnym (studia zaoczne) mają opisy w języku angielskim. Dlatego katalog seminariów proponowanych przez nas w kolejnych cyklach trzeciego roku studiów licencjackich umieściliśmy w naszej witrynie prowadzonej w języku angielskim. — link do katalogu

Informacja o seminariach magisterskich, istotna dla kandydatów na studia drugiego stopnia, jest dostępna w innych miejscach niniejszego serwisu:

  • Seminaria magisterskie na kierunkach w trybie stacjonarnymlink
  • Seminaria magisterskie na kierunku Filologia angielska w trybie niestacjonarnymlink