Seminaria uzupełniające (studia stacjonarne)

Seminaria uzupełniające oferowane w trybie stacjonarnym (studia dzienne) na studiach magisterskich na kierunku Filologia angielska mają opisy w języku angielskim. Dlatego katalog seminariów uzupełniających proponowanych przez nas w kolejnych cyklach drugiego roku studiów magisterskich umieściliśmy w naszej witrynie prowadzonej w języku angielskim. — link do katalogu