Seminaria tematyczne (studia stacjonarne)

Seminaria tematyczne oferowane w trybie stacjonarnym (studia dzienne) na studiach magisterskich na kierunku Filologia angielska mają opisy w języku angielskim. Dlatego katalog seminariów tematycznych proponowanych przez nas w kolejnych cyklach pierwszego roku studiów magisterskich umieściliśmy w naszej witrynie prowadzonej w języku angielskim. — link do katalogu