Opiekunowie roku (studia stacjonarne)

Kim jest opiekun roku?

W celu usprawnienia organizacji studiów do każdego roku przypisany jest opiekun roku. Osoba ta spełnia rolę doradcy w sprawach studenckich przez cały czas trwania studiów. (Opiekun danego roku studiów w danym roku akademickim zwykle zostaje opiekunem następnego roku studiów w kolejnym roku akademickim.) W szczególności do obowiązków opiekuna roku należy:

  1. Organizacja "dnia studenta pierwszego roku", czyli zebrania organizacyjnego, podczas którego nowoprzyjęci studenci dokonują wyboru grupy ("amerykańskiej" lub "brytyjskiej"), odbywają wycieczkę po Wydziale, itd;
  2. Nadzorowanie toku studiów oraz udzielanie porad w sprawach administracyjnych i socjalnych;
  3. Nadzorowanie zapisów do grup seminaryjnych i innych.

Opiekunowie roku na studiach dziennych na Wydziale Anglistyki według roku i kierunku studiów w roku akademickim 2023–2024

Rok I studiów licencjackich (1BA)

  • 1BA filologia angielska: dr Michał Kapis
  • 1BA filologia angielsko-celtycka, filologia angielsko-chińska, English Studies: Literature and Culture i English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies: dr Marcin Naranowicz
  • 1BA studia niderlandystyczne: Nancy Saeys, M.A.

Rok II studiów licencjackich (2BA)

Rok III studiów licencjackich (3BA)

Rok I studiów magisterskich (1MA)

Rok II studiów magisterskich (2MA)


(Informacja archiwalna)
Opiekunowie roku na studiach dziennych na Wydziale Anglistyki według roku i kierunku studiów w roku akademickim 2022–2023
Rok I studiów licencjackich (1BA)
Rok II studiów licencjackich (2BA)
Rok III studiów licencjackich (3BA)
  • 3BA filologia angielska: dr hab. Kamil Kaźmierski
  • 3BA filologia angielsko-celtycka, filologia: specjalność : filologia angielsko-chińska, English Studies: Literature and Culture i English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies: dr Anna Jelec
  • 3BA studia niderlandystyczne: dr Małgorzata Drwal
Rok I studiów magisterskich (1MA)
Rok II studiów magisterskich (2MA)

Opiekunowie roku na studiach niestacjonarnychlink