Wykłady monograficzne (studia stacjonarne)

Wykłady monograficzne oferowane w trybie stacjonarnym (studia dzienne) na studiach magisterskich na kierunku Filologia angielska mają opisy w języku angielskim. Dlatego katalog wykładów monograficznych proponowanych przez nas w kolejnych cyklach drugiego roku studiów magisterskich umieściliśmy w naszej witrynie prowadzonej w języku angielskim. — link do katalogu