Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne

Absolwenci nowego kierunku zdobędą szereg praktycznych umiejętności przygotowujących przede wszystkim do wykonywania zawodu tłumacza pisemnego w zakresie języka polskiego i angielskiego, jak również umiejętności miękkich przydatnych w pracy zawodowej. Wybierz kierunek o profilu praktycznym!

Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne (TKS) jest kontynuacją specjalizacji tłumaczenie pisemne realizowanej w latach 2010-2021 w ramach kierunku filologia angielska na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Anglistyki.

Program nowego kierunku o proflu praktycznym daje studentom możliwość rozwoju umiejętności tłumaczeniowych w dwóch zasadniczych obszarach: tłumaczenia kreatywnego (tłumaczenie tekstów publicystycznych, marketingowych, literackich, turystycznych, tłumaczenie audiowizualne, audiodeskrypcja; tłumaczenie dla instytucji kultury i sztuki) oraz tłumaczeń specjalistycznych (tłumaczenie umów, tłumaczenie prawnicze, medyczne, techniczne, ekonomiczno-handlowe, unijne, naukowe, poświadczone, sądowe). Studenci, zaczynając od 2 semestru studiów, będą mogli kształtować swoją edukację tłumaczeniową poprzez wybór zajęć w ww. zakresie z puli przedmiotów do wyboru. W ramach nowego kierunku studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie technologii IT, narzędzi wspomagających tłumaczenie, postedycji i lokalizacji gier. Dodatkowo, rozwiną umiejętności pracy w zespole, zarządzania czasem, oraz radzenia sobie ze stresem w pracy tłumacza.

Od drugiego semestru studenci odbywają praktyki zarówno w biurach tłumaczeń, gdzie wykorzystają zdobyte umiejętności i dowiedzą się jak zarządzać projektem tłumaczeniowym, jak również w różnych instytucjach kultury i sztuki (np. muzea, galerie).

W czasie studiów studenci przygotowują prace magisterskie o charakterze wdrożeniowym, co oznacza, że stworzą narzędzia lub rozwiązania praktyczne do wykorzystania w branży tłumaczeniowej lub na potrzeby innych podmiotów z otoczenia gospodarczego i społecznego.

Zapraszamy do śledzenia studiów tłumaczeniowych na WA w mediach społecznościowych:

Koordynatorka kierunku: dr Magdalena Perdek

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link

Szanowni Kandydaci!

Szczegółowe informacje o procedurze rekrutacyjnej na każdy oferowany przez Wydział Anglistyki kierunek studiów 1. lub 2. stopnia znajdą Państwo w Systemie Internetowej Rekrutacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — link

W witrynie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępna jest informacja o wnioskach o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024.

Patrz: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie