Seminaria magisterskie (studia stacjonarne)

Seminaria magisterskie oferowane w rekrutacji na większość kierunków w trybie stacjonarnym (studia dzienne) mają opisy w języku angielskim. Dlatego katalog seminariów proponowanych przez nas w kolejnych cyklach rekrutacji umieściliśmy w naszej witrynie prowadzonej w języku angielskim. — link do katalogu