Tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie

Kierunek Tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie (TKPA) to nowy kierunek na studiach magisterskich na Wydziale Anglistyki UAM.
ta strona nie ma odpowiednika w witrynie prowadzonej w języku angielskim (there is no equivalent of this page in our website run in English)

Absolwenci nowego kierunku uzyskają wiedzę teoretyczną i szereg umiejętności przygotowujących przede wszystkim do wykonywania zawodu tłumacza ustnego w kombinacji językowej polsko-angielskiej (w obu kierunkach, tj. z języka polskiego na angielski i z języka angielskiego na polski) oraz wiele umiejętności miękkich przydatnych w pracy zawodowej w szerszym kontekście.

Program kierunku zawiera zajęcia poszerzające wiedzę o przekładoznawstwie, praktyczne zajęcia tłumaczeniowe z komponentem teoretycznym (rozwijanie umiejętności tłumaczenia towarzyszącego, konsekutywnego, symultanicznego, a vista, środowiskowego, strategie tłumaczeniowe, notatki tłumaczeniowe, techniki tłumaczeniowe w dziedzinie dostępności mediów z elementami tłumaczenia ustnego: audiodeskrypcja na żywo i respeaking), zajęcia z umiejętności miękkich (występowanie publiczne, zarządzanie projektem), nowe technologie w tłumaczeniu konferencyjnym (tłumaczenie zdalne, platformy i systemy do tłumaczenia zdalnego, narzędzia CAI – computer-assisted interpreting, wykorzystanie technologii automatycznego rozpoznawania mowy w tłumaczeniu konferencyjnym).

Od drugiego semestru studenci będą odbywać praktyki w biurach tłumaczeń, u organizatorów konferencji oraz we współpracy z platformami do zdalnego tłumaczenia konferencyjnego.

Tak ukształtowany program pozwala absolwentom nabyć określoną wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie tłumaczenia konferencyjnego i szereg umiejętności miękkich, dzięki którym z powodzeniem rywalizować mogą na rynku pracy jako dobrze wykształceni specjaliści. Utworzenie takiego kierunku studiów sprzyja też przemianom zachodzącym w sferze społecznej, gospodarczej oraz na rynku pracy, przyczyniając się do kształcenia wysoko wyspecjalizowanych tłumaczy konferencyjnych umiejących korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie komunikacji międzyjęzykowej.

Studenci będą mieli do wyboru seminarium magisterskie z przekładoznawstwa.

Zapraszamy do śledzenia studiów tłumaczeniowych na WA w mediach społecznościowych

Koordynatorka kierunku: dr. hab. Agnieszka Chmiel, prof. UAM

Szanowni Kandydaci, Kandydatki, Osoby Kandydujące!

Szczegółowe informacje o procedurze rekrutacyjnej na każdy oferowany przez Wydział Anglistyki kierunek studiów 1. lub 2. stopnia znajdą Państwo w Systemie Internetowej Rekrutacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [link zewnętrzny].

W witrynie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępna jest informacja o wnioskach o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024. (Informacje dotyczące roku akademickiego 2024/2025 pojawią się w okolicy rozpoczęcia roku akademickiego.)

Patrz: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie