Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne

Absolwenci nowego kierunku zdobędą szereg praktycznych umiejętności przygotowujących przede wszystkim do wykonywania zawodu tłumacza pisemnego w zakresie języka polskiego i angielskiego, jak również umiejętności miękkich przydatnych w pracy zawodowej. Wybierz kierunek o profilu praktycznym!

Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne (TKS) jest kontynuacją specjalizacji tłumaczenie pisemne realizowanej w latach 2010-2021 w ramach kierunku filologia angielska na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Anglistyki.

Program nowego kierunku o proflu praktycznym daje studentom możliwość rozwoju umiejętności tłumaczeniowych w dwóch zasadniczych obszarach: tłumaczenia kreatywnego (tłumaczenie tekstów publicystycznych, marketingowych, literackich, turystycznych, tłumaczenie audiowizualne, audiodeskrypcja; tłumaczenie dla instytucji kultury i sztuki) oraz tłumaczeń specjalistycznych (tłumaczenie umów, tłumaczenie prawnicze, medyczne, techniczne, ekonomiczno-handlowe, unijne, naukowe, poświadczone, sądowe). Studenci, zaczynając od 2 semestru studiów, będą mogli kształtować swoją edukację tłumaczeniową poprzez wybór zajęć w ww. zakresie z puli przedmiotów do wyboru. W ramach nowego kierunku studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie technologii IT, narzędzi wspomagających tłumaczenie, postedycji i lokalizacji gier. Dodatkowo, rozwiną umiejętności pracy w zespole, zarządzania czasem, oraz radzenia sobie ze stresem w pracy tłumacza.

Od drugiego semestru studenci odbywają praktyki zarówno w biurach tłumaczeń, gdzie wykorzystają zdobyte umiejętności i dowiedzą się jak zarządzać projektem tłumaczeniowym, jak również w różnych instytucjach kultury i sztuki (np. muzea, galerie).

W czasie studiów studenci przygotowują prace magisterskie o charakterze wdrożeniowym, co oznacza, że stworzą narzędzia lub rozwiązania praktyczne do wykorzystania w branży tłumaczeniowej lub na potrzeby innych podmiotów z otoczenia gospodarczego i społecznego.

Zapraszamy do śledzenia studiów tłumaczeniowych na WA w mediach społecznościowych:

Koordynatorka kierunku: dr Magdalena Perdek

logo Phrase

Na kursach tłumaczeniowych korzystamy z platformy Phrase. Program akademicki dla uczelni wyższych jest przeznaczony wyłącznie na cele edukacyjne w ramach kursów tłumaczeniowych, nie na cele komercyjne.

Podziękowanie

Zakład Studiów nad Przekładem pragnie podziękować firmie Phrase za udzielenie nam bezpłatnego dostępu do licencji akademickiej „Phrase Academic Program”. To najnowocześniejsze narzędzie tłumaczeniowe działające w chmurze pozwoli nam na doskonalenie naszego kształcenia.

In our translation program, we use Phrase for educational purposes. The Academic Program edition is used exclusively for student training in academic institutions with translation training programs, not for commercial purposes.

Acknowledgement

The Department of Translation Studies would like to thank Phrase for granting us free access to Phrase Academic Program. This state-of-the-art cloud-based translation tool will enable us to better train our translation trainees.

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link

Szanowni Kandydaci, Kandydatki, Osoby Kandydujące!

Szczegółowe informacje o procedurze rekrutacyjnej na każdy oferowany przez Wydział Anglistyki kierunek studiów 1. lub 2. stopnia znajdą Państwo w Systemie Internetowej Rekrutacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [link zewnętrzny].

W witrynie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępna jest informacja o wnioskach o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024. (Informacje dotyczące roku akademickiego 2024/2025 pojawią się w okolicy rozpoczęcia roku akademickiego.)

Patrz: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie