Specjalizacja teatrologiczna

Program specjalizacji teatrologicznej (Teatr i dramat krajów angielskiego obszaru językowego) na studiach licencjackich został zaprojektowany z myślą o poszerzeniu wiedzy studentów na temat dramatu i praktyk teatralnych.

To jedyny program teatrologiczny w Polsce nauczany wyłącznie w języku angielskim. Teatrologia na WA oferuje przedmioty związane z teorią oraz historią teatru i performansu, jak również zajęcia praktyczne.

Nasz program jest zgodny z międzynarodowymi standardami studiów teatrologicznych. Wzorujemy się na najlepszych praktykach nauczania i prowadzenia badań wypracowanych na anglojęzycznych uniwersytetach. Współpracujemy z prestiżowym ośrodkiem teatrologicznym School of Performing Arts Uniwersytetu Maltańskiego, co oznacza, że nasi studenci będą mogli czerpać wiedzę od najlepszych wykładowców i badaczy w dziedzinie studiów nad teatrem i performansem.

Ulotka — plik PDF do pobrania

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów — filologia angielska. Wyboru specjalizacji można dokonać po przyjęciu na studia.