Filologia angielska (studia dzienne licencjackie)

Najlepsza filologia angielska w Polsce (według rankingu Perspektyw 2022). Na studiach stacjonarnych 1. stopnia do wyboru jedna z czterech specjalizacji.

Na kierunku filologia angielska (studia stacjonarne 1. stopnia) prowadzone są cztery specjalizacje, do wyboru po przyjęciu na studia na kierunku.

  1. Specjalizacja ogólna (akademicka) daje studentom praktyczne umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim i poszerza ich horyzonty o wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury angielskiego obszaru językowego. Zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego odbywają się w małych grupach i prowadzone są zgodnie z brytyjskim lub amerykańskim modelem wymowy. — link do strony specjalizacji
  2. Studenci specjalizacji nauczycielskiej mają, oprócz zajęć bloku filologicznego, zajęcia m.in. z psychologii, pedagogiki i dydaktyki języka angielskiego oraz odbywają praktyki zawodowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wymogiem niezbędnym do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku filologia angielska. — link do strony specjalizacji
  3. Specjalizacja tłumaczeniowa oferuje dodatkowy moduł zajęć specjalizacyjnych związanych z tłumaczeniem zarówno pisemnym, jak i ustnym (liaison) oraz z komunikacją międzykulturową. Program specjalizacji ma w założeniu zapoznać studentów z podstawowymi aspektami przekładu oraz pracy tłumacza. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i polskim przez doświadczonych tłumaczy pisemnych i ustnych. — link do strony specjalizacji
  4. Program specjalizacji teatrologicznej na studiach licencjackich został zaprojektowany z myślą o poszerzeniu wiedzy studentów na temat dramatu i praktyk teatralnych. To jedyny program teatrologiczny w Polsce nauczany wyłącznie w języku angielskim. Teatrologia na Wydziale Anglistyki oferuje przedmioty związane z teorią oraz historią teatru i performansu, jak również zajęcia praktyczne. Wzorujemy się na najlepszych praktykach nauczania i prowadzenia badań wypracowanych na anglojęzycznych uniwersytetach. — link do strony specjalizacji

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów — filologia angielska. Wyboru specjalizacji można dokonać po przyjęciu na studia.

Szanowni Kandydaci, Kandydatki, Osoby Kandydujące!

Szczegółowe informacje o procedurze rekrutacyjnej na każdy oferowany przez Wydział Anglistyki kierunek studiów 1. lub 2. stopnia znajdą Państwo w Systemie Internetowej Rekrutacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [link zewnętrzny].

W witrynie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępna jest informacja o wnioskach o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024. (Informacje dotyczące roku akademickiego 2024/2025 pojawią się w okolicy rozpoczęcia roku akademickiego.)

Patrz: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie