Specjalizacja ogólnoakademicka

Program licencjackiej specjalizacji ogólnoakademickiej został ułożony z myślą o tym by dać studentom praktyczne umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim, jak i poszerzyć ich horyzonty o wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury angielskiego obszaru językowego.

Zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego odbywają się w małych grupach i prowadzone są zgodnie z brytyjskim lub amerykańskim modelem wymowy. Przedmioty z zakresu językoznawstwa, takie jak fonologia, historia języka angielskiego, językoznawstwo ogólne czy porównawcze mają umożliwić studentom poznanie procesów zachodzących w języku i językach, a w szczególności — języku angielskim. Rolą przedmiotów takich jak historia i teoria literatury jest rozbudzenie zainteresowania literaturą angielskiego obszaru językowego oraz dostarczenie narzędzi i pojęć potrzebnych do jej zrozumienia i analizowania. Studia nad kulturą i historią mają zapewnić wiedzę kontekstach społecznym, kulturowym i historycznym, które są niezbędne w badaniach językoznawczych i literaturoznawczych, do których seminaria i prac licencjacka to zaledwie przedmowa.

Koordynator: dr Maciej Kielar

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów — filologia angielska. Wyboru specjalizacji można dokonać po przyjęciu na studia.