Specjalizacja tłumaczeniowa

Specjalizacja tłumaczeniowa oferuje dodatkowy moduł zajęć specjalizacyjnych związanych z tłumaczeniem zarówno pisemnym jak i ustnym (liaison) oraz z komunikacją międzykulturową.

Program specjalizacji ma w założeniu zapoznać studentów z podstawowymi aspektami przekładu oraz pracy tłumacza. Tematyka zajęć specjalizacyjnych na pierwszym roku obejmuje słownictwo z dziedzin takich jak polityka, kultura, nauka i technika, biznes, prawo medycyna i zdrowie. Pierwsze dwa semestry poświęcone są intensywnej nauce terminologii oraz jej praktycznemu wykorzystaniu podczas ćwiczeń translacyjnych. Od drugiego roku studenci uczestniczyć będą w warsztatach tłumaczeniowych, podczas których wykorzystywać będą słownictwo specjalistyczne przyswojone w czasie pierwszych czterech semestrów. Poznają także językoznawcze oraz kulturowe aspekty przekładu i komunikacji interkulturowej. W czwartym semestrze studentci zapoznają się z podstawami tłumaczenia ustnego (liaison) i będą ćwiczyli tą formę tłumaczenia podczas warsztatów na ostatnim roku specjalizacji. Oprócz tego, tłumaczyć będą teksty turystyczne, prasowe, popularnonaukowe, biznesowe i prawnicze oraz wprowadzeni zostaną w tematykę tłumaczeń audiowizualnych.

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim i polskim przez doświadczonych tłumaczy pisemnych i ustnych.

Koordynator: dr Magdalena Perdek

Na specjalizację tłumaczeniową obowiązuje test predyspozycji (obejmujący język angielski i język polski), który odbędzie się pod koniec września 2024 r.
Szczegółowe informacje o teście pojawią się na początku września 2024 r.

Zalecane materiały do przygotowania się do testu:
Edwins, A; Imiela, J..2021. Angielski w tłumaczeniach. Słownictwo 3. Preston Publishing

Dodatkowo: śledzenie bieżących wydarzeń w prasie i telewizji (wydarzenia polityczne, kulturalne, sportowe, artystyczne)
Polecamy również czytanie prasy anglojęzycznej np. the New York Times, the Guardian, Time Magazine, the Economist i portali informacyjnych BBC i CNN oraz prasy polskiej np. Polityka, Newsweek, Rzeczpospolita

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów — filologia angielska. Wyboru specjalizacji można dokonać po przyjęciu na studia.