Studia niderlandystyczne (licencjackie)

Kierunek nawiązuje do doświadczeń i tradycji specjalności niderlandystycznych, które na naszym Uniwersytecie istnieją już od ponad dwudziestu lat – najpierw na Wydziale Neofilologii, a potem na Wydziale Anglistyki.  

Języka niderlandzkiego na naszym Uniwersytecie można uczyć się już od 1983 roku, a pełne studia licencjackie istnieją od 2007 roku. Na studia zapraszamy wszystkich zainteresowanych absolwentów szkół średnich. Nie wymagamy uprzedniej znajomości języka niderlandzkiego – nauka zaczyna się od poziomu A0. Docelowy poziom znajomości języka niderlandzkiego na koniec studiów licencjackich to B2.

Studia niderlandystyczne łączą charakter studiów filologicznych z profilem kulturoznawczym. W programie studiów oprócz bloku Praktycznej nauki języka niderlandzkiego (w sumie 900 h zajęć na studiach licencjackich) przewidziano również przedmioty akademickie, z których wiele ma charakter kulturoznawczy. Te przedmioty dadzą Państwu najwyższą kompetencję kulturową umożliwiającą interpretację różnych zjawisk kulturowych z obszaru języka niderlandzkiego (Holandia, Belgia/Flandria, Antyle oraz dawne kolonie holenderskie). Do pakietu przedmiotów ułatwiających studentom rozumienie współczesnej kultury należy niezwykle obszerny moduł pod nazwą Historia Kulturowa Niderlandów. Przedmioty z tego modułu trwają kilka semestrów i obejmują elementy historii, filozofii, historii sztuki oraz literatury holenderskiej i flamandzkiej (w tym niderlandzkojęzyczną literaturę kolonialną), a także różnego rodzaju seminaria przedmiotowe z zakresu niderlandzkiej kultury, literatury, malarstwa czy architektury. Część programu studiów zależy wyłącznie od Państwa zainteresowań. Program studiów przewiduje przedmioty do wyboru z puli ogólnouniwersyteckiej lub wydziałowej. Również zajęcia z drugiego języka obcego wybierają Państwo według własnych zainteresowań.

Zajęcia z języka  niderlandzkiego prowadzą wykładowcy będący rodzimymi użytkownikami języka niderlandzkiego (z Holandii i Belgii), a także polscy niderlandyści. Wśród naszych pracowników mamy wiele osób, które wykształcenie niderlandystyczne połączyły z innymi specjalnościami, są bowiem także po studiach na historii sztuki, psychologii, anglistyce, germanistyce, slawistyce, architekturze itp. To zapewnia naszym studentom akademickie wykształcenia na wysokim poziomie, a ponadto wszechstronne i interdyscyplinarne podejście wykładowców.

Uruchomienie Studiów niderlandystycznych na poziomie licencjackim z unowocześnionym programem studiów jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Dzięki znacznym inwestycjom firm holenderskich i belgijskich rynek ten oczekuje wykształconych kadr z dobrą znajomością języka i kultury niderlandzkiej oraz znajomością innego języka obcego. Nabyta świadomość kulturowa, którą można odnieść do rodzimej kultury i wskazać podobieństwa i różnice między kulturą niderlandzką i polską, kształtuje postawę otwartości i tolerancyjności wobec innych kultur. Aktualne przemiany na rynku pracy powodują coraz częstszą konieczność pracy w środowisku wielokulturowym, gdzie nietrudno jest o nieporozumienia na tle związanym z różnicami w kulturach. Dlatego też postawa otwartości, tolerancji i umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własne działanie są cechami coraz bardziej cenionymi przez pracodawców z różnych branż.

Jako nasi studenci będą Państwo mogli wziąć udział w programach wymiany międzynarodowej CEEPUS (półroczne studia na uniwersytetach Europy Środkowo-Wschodniej) oraz ERASMUS (umowy z uniwersytetami w Brukseli, Gandawie i Lejdzie). Co roku dajemy też możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu języka niderlandzkiego uznawanego przez władze holenderskie i belgijskie oraz firmy z Niderlandów, tzw. Certyfikat Języka Niderlandzkiego jako Języka Obcego (CNaVT, Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal), które sprawdzają znajomość języka i kompetencję kulturową na różnych poziomach zaawansowania.


Ważne linki:

  • Studia prowadzone są przez Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich — link
  • Strona domowa dedykowana studiom niderlandystycznym na Wydziale Anglistyki — https://wa.amu.edu.pl/dutchafrikaans/

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link

Szanowni Kandydaci!

Szczegółowe informacje o procedurze rekrutacyjnej na każdy oferowany przez Wydział Anglistyki kierunek studiów 1. lub 2. stopnia znajdą Państwo w Systemie Internetowej Rekrutacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — link

W witrynie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępna jest informacja o wnioskach o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024.

Patrz: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie