Filologia angielsko-chińska

Filologia angielsko-chińska to kierunek obejmujący studia pierwszego stopnia (licencjackie), prowadzony na Wydziale Anglistyki we współpracy z Instytutem Orientalistyki z Wydziału Neofilologii UAM.

Zajęcia w ramach tego kierunku prowadzą doświadczeni wykładowcy uczący przedmiotów z zakresu filologii angielskiej i sinologii, w tym również native speakers. Program oferuje studentom możliwość zapoznania się z językiem i literaturą, a także aspektami historii i kultury Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych (do wyboru) oraz Chin, a także uzyskania stopnia C1 biegłości w języku angielskim i B1 w języku chińskim w mowie i w piśmie. Językiem wykładowym na przedmiotach anglistycznych jest język angielski, a na przedmiotach sinologicznych język polski lub język angielski, zależnie od wybranej ścieżki dydaktycznej, odpowiednio: polskiej (rekrutacja w każdym roku akademickim) lub angielskiej (rekrutacja co trzy lata, niedostępna w rekrutacji na rok akademicki 2023-2024).

Zarówno angielski jak i chiński to dzisiaj języki o znaczeniu i zasięgu światowym. Znając oba języki oraz posiadając wiedzę o krajach anglojęzycznych i Chinach na odpowiednim poziomie, nasi absolwenci mają szansę znaleźć się w szczególnie korzystnej sytuacji na rynku pracy. Studia na naszym kierunku wyposażą ich bowiem w kompetencje pozwalające na pracę między innymi w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową między krajami europejskimi a Chinami.

Koordynatorka kierunku: dr hab. Hanna Rutkowska, prof. UAM

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link

Szanowni Kandydaci!

Szczegółowe informacje o procedurze rekrutacyjnej na każdy oferowany przez Wydział Anglistyki kierunek studiów 1. lub 2. stopnia znajdą Państwo w Systemie Internetowej Rekrutacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — link

W witrynie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępna jest informacja o wnioskach o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024.

Patrz: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie