English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies

Marzysz o unikatowych studiach w języku angielskim? Pasjonują Cię język i nowe technologie? Chcesz połączyć zaawansowaną znajomość języka angielskiego z wiedzą o teorii języka i przygotowaniem informatycznym?
🌍 version in English (wersja w języku angielskim) — link

Interdyscyplinarne studia licencjackie prowadzone w języku angielskim

Program studiów

4 moduły:

 • językoznawstwo teoretyczne (np. fonologia, składnia, psycholingwistyka, socjolingwistyka, akwizycja języka, językoznawstwo kognitywne)
 • językoznawstwo interdyscyplinarne (np. metody badawcze, językoznawstwo eksperymentalne, badania terenowe)
 • zastosowania technologii informatycznych do analizy językoznawczej (np. eksploracja tekstu, przetwarzanie tekstu, budowa językowych baz danych, analiza mowy)
 • język angielski na poziomie akademickim (np. wymowa, dyskurs, gramatyka, występowanie publiczne).

Szkolenia i staże zawodowe w firmach.

Predyspozycje kandydata

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • zainteresowanie teorią i strukturą języka
 • chęć poznania zaawansowanych technologii językowych
 • swoboda w pracy z komputerem
 • pragnienie rozwijania umiejętności analitycznych i eksperymentalnych

Profil absolwenta

 • wysokie kompetencje językowe w połączeniu z kompetencjami miękkimi (kreatywność, elastyczność, komunikatywność)
 • rozwinięta świadomość językowa (dot. zmian językowych, wielokulturowości i wielojęzyczności)
 • wyposażenie w sprawności niezbędne do badania i opisu języka
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i twórczego myślenia

Możliwości kariery po studiach

 • w firmach zajmujących się obróbką i analizą danych językowych w postaci elektronicznej oraz technologiami językowymi
 • w pracy redakcyjnej, w mediach elektronicznych, w public relations, reklamie oraz w tłumaczeniu
 • w sektorze edukacyjnym (praca naukowo-badawcza i dydaktyczna)
 • w obszarach związanych z badaniami rynku i opinii społecznej oraz dziennikarstwie

Ulotki promocyjne [pliki PDF do pobrania]: (1) mała; (2) format A4.

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link

Kierunki prowadzone w języku angielskim są odpłatne.

Studia zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się na nie odpowiednia liczba studentów.

Szanowni Kandydaci, Kandydatki, Osoby Kandydujące!

Szczegółowe informacje o procedurze rekrutacyjnej na każdy oferowany przez Wydział Anglistyki kierunek studiów 1. lub 2. stopnia znajdą Państwo w Systemie Internetowej Rekrutacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [link zewnętrzny].

W witrynie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępna jest informacja o wnioskach o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024. (Informacje dotyczące roku akademickiego 2024/2025 pojawią się w okolicy rozpoczęcia roku akademickiego.)

Patrz: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie