• Filologia angielska na WA pierwsza w rankingu!

    Ranking kierunków studiów Perspektywy 2023

  • Rekrutacja

    Nie tylko filologia! Sześć kierunków studiów licencjackich! Sześć kierunków studiów magisterskich!

O wydziale

Wydział Anglistyki (WA) UAM jest największym ośrodkiem studiów anglistycznych w Polsce i w Europie. Szczyci się długą historią, bogatym doświadczeniem w dziedzinie dydaktyki i licznymi osiągnięciami na polu badań naukowych w kraju i na świecie.Wydział Anglistyki UAM prowadzi 6 kierunków studiów stacjonarnych licencjackich, 6 kierunków studiów stacjonarnych magisterskich, studia niestacjonarne licencjackie i magisterskie (filologia angielska) oraz 3 kierunki studiów podyplomowych.
  • 17programów studiów
  • 1500studentów
  • 170pracowników i doktorantów