O wydziale

Wydział Anglistyki (WA) UAM jest największym ośrodkiem studiów anglistycznych w Polsce i w Europie. Szczyci się długą historią, bogatym doświadczeniem w dziedzinie dydaktyki i licznymi osiągnięciami na polu badań naukowych w kraju i na świecie. Wydział Anglistyki UAM prowadzi 6 kierunków studiów stacjonarnych licencjackich, 6 kierunków studiów stacjonarnych magisterskich, studia niestacjonarne licencjackie i magisterskie (filologia angielska) oraz 3 kierunki studiów podyplomowych.

  • 17 programów studiów
  • 1500 studentów
  • 170 pracowników i doktorantów

Dla Kandydatów

Filologia angielska, Filologia angielsko-celtycka, Filologia angielsko-chińska, Studia niderlandystyczne, Tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie, Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne, English Linguistics, English Studies, Language, Mind, Technology, Language and Communication in Healthcare.Nasza oferta edukacyjna